Energioffert, bästa pris på värmepump, markvärme, bergvärme, luftvärme eller frånluftsvärme.
Installatör av värmepumpar? Här når du ett stort antal presumtiva kunder i ditt område!

Värmepump offert bergvärme jordvärme installatörer pris förfrågan värmepumpar
Meny
Om tjänsten

Om förfrågningar
   Fyll i offertförfrågan

För Installatörer
   Registrera företag

Kontakt
Användarvillkor

Användare:
Lösenord:
Kom ihåg mig!
[ Glömt Lösenord?]

Fält markerade med * är obligatoriska.

Kontaktuppgifter
* Kommun där fastigheten ligger:
* Namn (för och efternamn):
* Gatuadress:
* Postnummer:
* Ort:
* Telefon dagtid:
Mobiltelefon:
Telefon kvällstid:

Frågor om energipriser, ekonomi och inflation
Frågor rörande nuvarande energipriser behöver ej besvaras, men kan ge ett bättre underlag för offertlämnaren att göra en riktig ekonomisk kalkyl på den offert de lämnar.

Ert nuvarande elpris (inkl skatter/avgifter):
kr/kWh
Ert nuvarande oljepris:
kr/m3
Ert nuvarande pris på ved:
kr/m3
Ert nuvarande pris på Pellets:
kr/ton
Ert nuvarande pris på fjärrvärme:
kr/kWh

Om offerten
När har du tänkt köpa det du efterfrågar?

Försäkringar, vad vill du veta om det?
Hur vill du helst få din offert?

Om hembesök
Du som fyller i en förfrågan måste i regel låta installatörerna komma på hembesök så att de kan få ett riktigt underlag för en offert. Vi ger dig dock nedan möjlighet att välja några olika alternativ som indikerar hur du ställer dig till detta. Markera det alternativ du anser passar dig bäst.

Välj ett alternativ:

Jag är öppen för både preliminära och bindande offerter. Det går bra att både e-posta och ringa mig. Om installatören vill göra ett kostnadsfritt hembesök innan han gör offerten så ställer jag upp på det.
Jag vill att installatören kommer på ett kostnadsfritt hembesök för att i samråd med mig komma fram till en prismässigt bindande offert.
Jag vill ha en prismässigt bindande offert och är införstådd med att de flesta installatörerna kräver ett kostnadsfritt hembesök för att det skall vara möjligt för dem att lämna en sådan offert (hembesök är dock inget krav från min sida).
Jag vill ha en preliminär offert grundad på de uppgifter jag lämnat i formuläret och de uppgifter jag lämnar till installatören efter post, e-post och/eller telefonkontakt. Skulle jag senare vilja ha en bindande offert är jag medveten om att installatören har rätt att boka ett kostnadsfritt hembesök.
Jag vill ha en preliminär offert grundad enbart på de uppgifter jag lämnat i formuläret. All kommunikation och preliminär offert önskas enbart via vanlig postgång eller e-post. Skulle jag senare vilja ha en bindande offert är jag medveten om att installatören har rätt att boka ett hembesök.

Om huset
Hustyp:


Välj utformning på huset:Infoga bilder på huset. Observera att bilderna måste vara i något av formaten .png, .jpg eller .gif. Bilderna får högst vara av upplösningen 2800 x 2100 pixlar.

1
2
3
4
Byggår eller år för senaste större renovering

Antal m2 uppvärmd yta totalt:

Varav uppvärmd yta i eventuell källare:
Varav uppvärmd yta i eventuell Sutterängplan:
Varav uppvärmd yta i markplan:
Varav uppvärmd yta i eventuellt plan 2:
Varav uppvärmd yta i eventuell vind (i 1.5 och 2.5-planshus):
Varav uppvärmd yta i eventuellt garage:
Hur varmt vill ni (kunna) ha i ert garage? (i grader Celsius)?
Typ av byggmaterial i ytterväggar:
Ventilation:

Antal personer i hushållet?

Vilken temperatur har du / vill du ha i huset efter installation av värmepump?
Har: Vill ha:
Andra speciella förutsättningar, t.ex. extrem takhöjd, väldigt stora fönsterytor eller annat?
Vet du att du kommer att bygga ut eller planerar du för utbyggnad?
Hur stort är ditt pannrum? (Ange som längd x bredd x höjd)
Hur stort är intagsmåttet (dörröppningen) till pannrummet? (Ange som höjd x bredd)
Finns det trappor, utvändiga eller invändiga, som materialet skall transporteras i?
Hur stort blir avståndet från ytterväggen till där värmepumpen ska stå? (Gäller jord / bergvärme)
Hur stort blir avståndet från utedel till pannan? (Gäller luft / vattenvärmepump)
Övrig information om huset, här kan ni ange sådant som ni anser inte framgår utifrån de frågor som du svarat på i denna avdelning. Här kan ni t.ex. förklara hur välisolerat ert hus är. Om huset är ett radhus eller ett gavelradhus anger du även detta här.

Bifoga gärna bilder på planlösningen av husets alla våningar, och / eller fotografier inifrån huset.

1
2
3
4
Nuvarande energiförbrukning
Nuvarande total elförbrukning (värme, tappvarmvatten och hushållsel):
kWh/år
Vet du hur stor del av den totala förbrukningen som gäller för enbart hushållselen, skriv in det här.
kWh/år
Nuvarande oljeförbrukning:
m3/år
Nuvarande Pelletsförbrukning:
ton/år
Nuvarande vedförbrukning:
m3/år
Nuvarande fjärrvärmeförbrukning:
kWh/år

 
Övrig information om nuvarande energiförbrukning:

Nuvarande uppvärmingssystem
Vilket är ert nuvarande huvudsakliga uppvärmningsystem?
Kompletterande uppvärmning:
Huvudsakliga uppvärmningssytemets ålder:

Bifoga gärna bilder på nuvarande panna, oljetank o.dyl av intresse:

1
2
Har du vattenburet system?

Radiatorsystem
Har du radiatorsystem?
Om delvis, hur stor yta värms upp av radiatorerna?
Enrörs eller tvårörs system?
Hur hög framledningstemp behöver ditt system på årets kallaste dag?

Bifoga gärna en eller ett par bilder på era radiatorer:

1
2
Övrig information om radiatorsystemet:

Golvvärmesystem
Har du vattenburen golvvärme?
Om delvis, hur stor yta värms upp av golvvärmen?
Finns det bilder du vill bifoga på nåt som har med golvvärmen att göra?
1
2
Övrig info om golvvärmesystemet:

Luftburen värme
Har du luftburen värme?
Om delvis, hur stor yta värms upp av den luftburna värmen?
Hur hög framledningstemp behöver ditt system på årets kallaste dag?
Bifoga gärna en eller ett par bilder på ert luftvärmesystem. 1
2
Övriga upplysningar om luftvärmesystemet:
Finns det elektrisk golvvärme som ni inte avser konvertera till vattenburen?
Övriga upplysningar:

Luft/Luft värmepump
Luft/luft-värmepump
Intresserad?

Om offerten - Luft/luft VP
Hur stor yta bedömer du själv att värmepumpen kan värma
Vill du ha totalentreprenad?
Om nej ovan, vilken omfattning ska offerten ha?

Saknar du ditt alternativ ovan, komplettera här:

Tips! Ange gärna t.ex. skälen till att du/ni beslutat er för att köpa värmepump. Beror det på att er panna är trasig? Vill ni ha en lönsammare panna? Eller beror det på något annat skäl? (Kom ihåg att ju tydligare du är i förfrågan desto större chans att du får flera bra offerter.)

Luft/Vatten värmepump
Luft/vatten-värmepump
Intresserad?

Om offerten - Luft/vatten värmepump
Vill du ha totalentreprenad?
Om nej ovan, vilken omfattning ska offerten ha?

Saknar du ditt alternativ ovan, komplettera här:

Tips! Ange gärna t.ex. skälen till att du/ni beslutat er för att köpa värmepump. Beror det på att er panna är trasig? Vill ni ha en lönsammare panna? Eller beror det på något annat skäl? (Kom ihåg att ju tydligare du är i förfrågan desto större chans att du får flera bra offerter.)

Frånluftsvärmepump
Frånluftsvärmepump
Intresserad?

Om offerten - Frånluftsvärmepump
Vill du ha totalentreprenad?
Om nej ovan, vilken omfattning ska offerten ha?

Saknar du ditt alternativ ovan, komplettera här:

Tips! Ange gärna t.ex. skälen till att du/ni beslutat er för att köpa värmepump. Beror det på att er panna är trasig? Vill ni ha en lönsammare panna? Eller beror det på något annat skäl? (Kom ihåg att ju tydligare du är i förfrågan desto större chans att du får flera bra offerter.)

Jordvärme
Jordvärme eller sjövärme
Intresserad?

Om offerten - Jordvärme eller sjövärme (Ange i textrutan om du är intresserad av sjövärme)
Vill du ha totalentreprenad?
Om nej ovan, vilken omfattning ska offerten ha?

Saknar du ditt alternativ ovan, komplettera här:

Tips! Ange gärna t.ex. skälen till att du/ni beslutat er för att köpa värmepump. Beror det på att er panna är trasig? Vill ni ha en lönsammare panna? Eller beror det på något annat skäl? (Kom ihåg att ju tydligare du är i förfrågan desto större chans att du får flera bra offerter.)

Bergvärme
Bergvärme eller grundvattenvärme
Intresserad?

Om offerten - Bergvärme eller grundvattenvärme (Ange i textfältet om du är intresserad av grundvattenvärme)
Vill du ha totalentreprenad?
Om nej ovan, vilken omfattning ska offerten ha?

Saknar du ditt alternativ ovan, komplettera här:

Tips! Ange gärna t.ex. skälen till att du/ni beslutat er för att köpa värmepump. Beror det på att er panna är trasig? Vill ni ha en lönsammare panna? Eller beror det på något annat skäl? (Kom ihåg att ju tydligare du är i förfrågan desto större chans att du får flera bra offerter.)

Övrigt: Biobränsle, solenergi, vindkraft och andra typer av VVS-installationer
Övrigt
Intresserad?

Om offerten - Övrigt
Ange vad du är intresserad av att få offerter på:
Pelletseldning
Vedeldning
Fliseldning
Spåneldning
Spannmålseldning
Solenergi
Vindkraft
Andra typer av uppdrag, ange i textfält

 
Vill du ha totalentreprenad?
Om nej ovan, vilken omfattning ska offerten ha?

Fyll på med information som du vill framföra angående dina intresseområden enligt ovan! Här kan du t.ex. ange information om du vill att det/de alternativ du valt ovan skall dockas till en befintlig anläggning eller om du vill ha en komplett anläggning. Du kan även ange om du vill ha totalentreprenad, eller om du har gjort eller avser göra vissa delar av projektet i egen regi. Ju mer information du kan tillföra i detta informationsfält desto lättare för installatörer/företag att ta ställning till din förfrågan.

Nästa steg