Energioffert, bästa pris på värmepump, markvärme, bergvärme, luftvärme eller frånluftsvärme.
Installatör av värmepumpar? Här når du ett stort antal presumtiva kunder i ditt område!

Värmepump offert bergvärme jordvärme installatörer pris förfrågan värmepumpar
Meny
Om tjänsten

Om förfrågningar
   Fyll i offertförfrågan

För Installatörer
   Registrera företag

Kontakt
Användarvillkor

Användare:
Lösenord:
Kom ihåg mig!
[ Glömt Lösenord?]
Användarvillkor

Innan du registrerar dig som medlem och börjar använda tjänsten ber vi dig läsa igenom nedanstående villkor.

Web Info Quality EU AB (nedan benämnd WebIQ AB) kommer i möjligaste mån att kontrollera så att de offerförfrågningar som görs är adekvata, alla förfrågningar granskas i möjligaste mån, men inte nödvändigtvis, manuellt och om uppenbara felaktigheter eller frågetecken finns kommer vi att kontakta förfrågaren för att kunna justera förfrågan innan den godkänns och e-postas till de installatörer som registrerat sig för tjänsten.

Eftersom varje förfrågan som regel, men inte nödvändigtvis, granskas manuellt kommer WebIQ AB även att utifrån det bedömda ordervärdet sätta ett individuellt pris på varje tillämplig förfrågan, ju lägre antaget ordervärde desto lägre pris för den/de installatörer som vill lämna offert på en förfrågan.

Om förfrågan inte granskats manuellt kommer pris automatiskt att genereras beroende på de uppgifter som lämnats i offertförfrågan. WebIQ AB behandlar även ansökningar om medlemskap som installatörer gör manuellt, vi kontrollerar därför också i möjligaste mån att de företag som registrerar sig för tjänsten verkligen är registrerade företag, med giltigt organisationsnummer.

WebIQ AB förbehåller sig rätten att redigera eller plocka bort offertförfrågningar som görs. WebIQ AB förbehåller sig även rätten att utesluta registrerade personer eller företag/installatörer vid misstanke om brott eller vid övrigt missbruk av tjänsten, uteslutning kan komma att ske utan föregående varning.

De uppgifter som registreras på webbsidan kommer endast att användas för att administrera denna webbsida. WebIQ AB kan komma att exponera alla lämnade uppgifter för att möjliggöra en effektiv matchning av förfrågningar och installatörer, exponering av lämnade uppgifter kommer dock inte att ske publikt, utan bara för registrerade användare av tjänsten.

Om personuppgifter

För att kunna delta i denna offerttjänst så behöver WebIQ AB registrera och lagra vissa av dina personuppgifter.Uppgifterna behövs för att en effektiv matchning av förfrågare och installatörer skall kunna göras.

De personuppgifter vi avser att samla in och behandla är:

  • Namn/Företagsnamn
  • Gatuadress
  • Postadress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Organisationsnummer (enbart företag/installatörer)

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss, om du väljer att inte delge oss dina personuppgifter kan vi dock tyvärr inte godkänna din förfrågan eller ditt deltagande i tjänsten.

Lämnade uppgifterna kommer att behandlas av oss inom företaget och de företag som avser lämna offert på er förfrågan, de företag som inte avser lämna offert på er förfrågan får heller inte tillgång till era personuppgifter. Inga personuppgifter kommer att publiceras publikt på webbsidan utan enbart för registrerade, inloggade, företag/installatörer. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan komma att användas för publika statistikuppgifter som presenteras på WebIQ AB:s hemsida eller annan sida som ägs och drivs av WebIQ AB.

I samband med er registrering kommer ni att tillfrågas om ni godkänner att vi registrerar och lagrar era personuppgifter i mer än 36 månader enligt ovanstående. För mer information om PUL, personuppgiftslagen, läs här: Datainspektionen om PUL

Om företagsuppgifter

Företagsuppgifter kan komma att publiceras på webbsidan. WebIQ AB förbehåller sig rätten att ge förfrågare möjlighet att betygsätta företag/installatörer som deltar i denna tjänst.

Priser och betalningsvillkor

Offertförfrågan är en tjänst som är helt gratis för de som gör en förfrågan, företag som registrerat sig för denna tjänst åtnjuter även de en gratis tjänst så länge de inte vill lämna en offert på liggande förfrågningar (få tillgång till förfrågarens kontaktuppgifter).

Om/när registrerat företag verifierat köp av offertförfrågan, till pris som satts och presenterats företaget ifråga i varje enskilt fall, så kommer förfrågarens kontaktuppgifter att presenteras företaget i fråga.

För att uppmuntra till användandet av denna tjänst finns en rabattstege med stigande rabattsatser i proportion till under innevarande månad tidigare gjorda köp, rabatterna sätts löpande, månadsvis, och det finns en maximal månadskostnad som man inte under några omständigheter kan överskrida, detta oavsett hur många köp man gjort.
Gjorda köp faktureras månadsvis i efterskott, betalningsdag är normalt sista dagen i närmast efterföljande månad, betalningsvillkoret är dock alltid minst 10 dagar.
WebIQ AB förbehåller sig rätten att under vissa förhållanden eller under vissa perioder fakturera med längre intervaller, t.ex. med 2 månaders intervall, särskilt, men inte nödvändigtvis enbart, om genomförda köp genererat i ett lågt fakturabelopp. Förfallna betalningar kan komma att påföras en påminnelseavgift om 50 kr.
Fakturor som inte betalas trots påminnelse kan komma att säljas till tredje part som sköter den fortsatta handläggningen av ärendet i enlighet med svensk lag. Gällande priser kommer att presenteras företag efter att de registrerats sig för tjänsten.
Moms tillkommer på de priser som visas för inloggade företag/installatörer. För mer information om denna tjänst och om priser kan ni även kontakta WebIQ AB för närmare besked.

För kontaktuppgifter, se nedan.

Ansvar

WebIQ AB agerar endast som en kommunikationsbank som förmedlar kontakter mellan olika aktörer. Även om vi gör så gott vi kan för att säkerställa kvalitén på tjänsten har WebIQ AB inte absolut kontroll över, eller insyn i, de uppdrag/objekt som förmedlas genom denna webbsida och friskriver sig därför ifrån allt ansvar för eventuella skador eller kostnader som uppstår i samband därmed.

Installatören ansvarar själv för att lämnade uppgifter i offertförfrågan kontrolleras och att eventuell offert och/eller installation genomförs i enlighet med landets gällande lagstiftning. WebIQ AB friskriver sig ifrån allt ansvar för eventuella fel eller brister i lämnade offertförfrågningar och/eller i levererade offerter eller utförda installationer. WebIQ AB friskriver sig även från ansvar för, vilket utan begränsning inkluderar, intrång i tredje mans immateriella rättigheter. WebIQ AB friskriver sig ifrån allt ansvar för kostnader eller skador som uppstår i samband med nyttjandet eller till följd av information på denna webbsida eller information som tillhandahålls på webbsidor till vilka denna webbsida länkar. WebIQ AB förbehåller sig rätten att ändra i detta avtal utan att meddela tjänstens användare, tag därför för vana att läsa igenom detta avtal från tid till annan.

Om cookies

Denna webbsida använder sig av coockies för att kunna hantera inloggningsuppgifter.

Ägare av denna tjänst är:

Web Info Quality EU AB
Rickard Marklund
Skidvägen 13
94493 Hemmingsmark
E-post: rickard@webiq.se
Tel. 070-6798263 eller 0911-33066

Org.nr 556787-3756
Företaget innehar F-skattsedel och är momspliktigt.

Jag hoppas att denna tjänst på ett smidigt sätt skall kunna hjälpa er användare att få eller lämna offerter som resulterar i en väl fungerande anläggning och en bra affär för alla inblandade parter.

Rickard Marklund